கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பாருங்கள். சங்கீதம் 34:8

Join Our Whatsapp Group for Gettng Latest Updates

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் - Bro. Vijay Aaron - பாடல் வரிகள்

PLAY & DOWNLOAD சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன் - MP3 SONG

Singa Kebiyil

சிங்க கெபியில் நான் விழுந்தேன்
அவர் என்னோடு அமர்ந்திருந்தார்
சுட்டெரிக்கும் அக்கினியில் நடந்தேன்
பனித்துளியாய் என்னை நனைத்தார்

சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் - 2
அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர் - 2
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் - 2

எதிரிகள் எனை சுற்றி வந்தாலும்
தூதர் சேனைகள் கொண்டென்னை காப்பாரே - 2
ஆவியினால் யுத்தம் வெல்வேனே
சாத்தானை சமுத்திரம் விழுங்குமே - 2

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர் - 2
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் - 2

இராஜ்ஜியம் எனக்குள்ளே வந்ததால்
சூழ்ச்சிகள் எனை ஒன்றும் செய்யாதே - 2
அற்புதம் எனக்காக செய்பவர்
என்னை அதிசயமாய் வழி நடத்துவார் - 2

அவரே என்னை காப்பவர்
அவரே என்னை காண்பவர் - 2
சிங்க கெபியோ சூளை நெருப்போ
அவர் என்னை காத்திடுவார் - 2
                                - சிங்க கெபியில்

 

2 comments: